با توجه به اینکه بحث مترجم در تیم استقلال تهران به یکی از چالش‌های مهم این تیم در ابتدای فصل بدل شده است، قصد داریم تا مترجمین دو باشگاه پرطرفدار پایتخت را از آغاز تابه‌حال مرور کنیم و به حاشیه‌هایشان به‌طور مفصل بپردازیم.