مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا با حذف نمایندگان ایران در بخش انفرادی کامپوند پیگیری شد. پیش از این و در همین بخش تیم میکس کامپوند ایران نیز حذف شده بود. به نقل از ورزش سه و به نقل از مهر، مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد امروز با […]